Actievoorwaarden ’Stick together’ 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de ’Stick Together’ actie (hierna: de actie).
2. De actie houdt in: een bestaande klant van Cosmofix Industrielijm (hierna: Cosmofix) ontvangt een gratis flesje Cosmofix Industrielijm als deze (aantoonbaar, conform punt 5) een nieuwe klant aanbrengt.
3. Onder een bestaande klant wordt verstaan: een klant die al eerder via www.cosmofix.nl een bestelling heeft geplaatst en in het bezit is van een bestelnummer.
4. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een klant die nog nooit eerder via www.cosmofix.nl een bestelling heeft geplaatst.
5. De nieuwe klant plaatst zijn bestelling via www.cosmofix.nl en vult onder het kopje “bestelnotities” het bestelnummer van de bestaande klant in.
6. Het gratis flesje Cosmofix Industrielijm wordt verstrekt nadat de nieuwe klant zijn bestelling geplaatst heeft via www.cosmofix.nl en deze bestelling correct is ingevuld met het juiste bestelnummer van de bestaande klant.
7. Een nieuwe klant kan maar één keer door een bestaande klant worden aangedragen.
8. De bestaande klant is zelf verantwoordelijk dat Cosmofix in het bezit is van zijn of haar correcte adresgegevens.
9. De bestaande klant kan maximaal drie keer per jaar met de actie meedoen en aldus maximaal drie keer per jaar een gratis flesje Cosmofix Industrielijm ontvangen.
10 .De looptijd van de actie is t/m eind december 2024.
11. Cosmofix behoudt zich het recht om de actie zonder opgaaf van redenen eenzijdig te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 
12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie (zoals onder meer fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie) kunnen door Cosmofix van deelname worden uitgesloten. 
13. Cosmofix is niet verantwoordelijk voor eventuele typ- en/of drukfouten in deze voorwaarden.
14. Door deelname aan de actie verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden én de algemene voorwaarden van Cosmofix (klik hier voor de algemene voorwaarden).
15. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen worden verzonden naar info@cosmofix.nl